#ShowTime

Den nya eran börjar med ”S”!

Så ny
Profil

It’s Showtime! Vi är stolta över att presentera vår nya marknadsprofil. Den visar vårt visionära innehåll i ett framtidsinriktat format. 

Framtiden börjar i dag.

Det var en resa i spåren av Schrack Seconets historia. En uttänkt och utarbetad vision av kärnkompetenser och viktiga värderingar. Och självklart har vi även riktat blicken framåt. Vart vill vi ta vägen? Vad vill vi stå för även i framtiden? Och hur kan det se ut? 

Resultatet är en modern, tidsenlig marknadsprofil som speglar dynamiken och de tekniska aspekterna samt tar företaget till en ny digital nivå. Vi är inte bara trogna våra värderingar och krav gentemot våra partner och kunder, utan även oss själva. 

Den största delen av flytten till den nya hemsidan har redan utförts offline. Vi ser fram emot att snart kunna hälsa er välkomna på vår nya hemsida!

[Translate to Swedish:] Schrack Seconet Logo Before [Translate to Swedish:] Schrack Seconet Logo New

SÅ FÖRBLIR
allt bättre.

Människan står även fortsättningsvis i fokus hos oss. Och du kan alltid räkna med vår handslagskvalitet. För alla krav erbjuder vi alltid den bästa lösningen: Inom området Fire Alarm får du med vårt molnbaserade brandlarmsystem Integral EvoxX tillgång till en framtidsorienterad teknologi. Och även inom hälso- och sjukvårdssektorn innebär integrationen av CCS Care Communication Solutions GmbH i Schrack Seconet-familjen många fördelar. Tack vare den samlade innovationskraften kan vi även här erbjuda den optimala lösningen för alla tillämpningar. I framtiden kommer CCS att finnas tillgängligt som Schrack Seconet Care Communication.

”Schrack Seconet har alltid kännetecknats av framtidsinriktat tänkande, tekniska innovationer, sammanhang och strävan efter att erbjuda det allra bästa för kunder och partner. Med fokus på framtiden framhäver vår nya profil dessa egenskaper och leder företaget in i en ny digital era.”
styrelserepresentant Schrack Seconet
Wolfgang Kern - styrelserepresentant Schrack Seconet

Upptäck det som är utmärkande för Schrack Seconet:

SO SURE
in what we do.

Vi skyddar människor och egendom. Och det kommer aldrig att förändras. Det är inte utan orsak vi är måttstocken i vår bransch.


SO RELIABLE
in our values.

Mänskligt, engagerat och kompetent – helt enkelt förtroendeingivande. Det och mycket mer utmärker oss. Värderingar som vi lever efter dagligen och delar.


SO MUCH EXPERIENCE
in engineering.

Vi bidrar med kunskap och erfarenhet i varje projekt. Tack vare våra medarbetare, som personligen och med yrkeskompetens ser till att hitta de perfekta lösningarna.


SO CLOSE
to the customer.

Vi förstår och står i tacksamhetsskuld till våra kunder. Därför vill vi alltid bygga upp ett partnerskap som gynnar båda parter.


SO COMPETENT
in implementation.

Vi erbjuder ledande lösningar i vår bransch. Vår föränderliga tid sätter takten för utveckling – och vi ligger före den.


SO INNOVATIVE
in thinking.

Våra innovationer har en sam gemensamt: De erbjuder riktiga fördelar och äkta mervärde. Det är vi stolta över.


SO MUCH INSPIRATION
in the team.

Engagemanget och motivationen som våra medarbetare uppvisar är närapå smittsamt. Och det är ännu roligare som ett team.


Showtime för mer information!

Registrera dig kostnadsfritt till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad. Upplev Schrack Seconets värld med exklusiva inlägg, information om den senaste utvecklingen och en eller annan blick bakom kulisserna. Nyfiken? Registrera dig nu!